Škola zážitkov Harvart

V škole zážitkov Harvart spájame vzdelávanie s umením. V školskom roku 2014/2015 sme otvorili brány našej prvej, filmovej fakulty a s programom Svet médií, ktorý má 4 časti. Vzdelávací program je zameraný na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktoré sú pre mladých ľudí v dnešnom svete nevyhnutné pre zorientovanie sa v komplikovanej sieti informácií hrnúcich sa na nás z každej strany. Projekt si získal veľkú obľubu u žiakov a žiačok ako aj u pedagogického personálu, za čo hovorí počet vyše 60 tisíc návštev. 

V roku 2016 sme otvorili našu hudobnú fakultu, ktorej hlavným programom je motivačný koncert finalistu súťaže Česko-Slovensko má talent, Juraja Hnilicu s názvom "Aká si krásna". Srdečne Vás pozývame na zážitky, na ktoré nezabudnete.

V Škole zážitkov HARVART si uvedomujeme svoju celospoločenskú zodpovednosť v súvislosti s vysokou návštevnosťou našich vzdelávacích programov, a preto sme sa v roku 2017 rozhodli do vzdelávacích aktivít zaradiť aj prednášky súvisiace s ľudskými právami, v súčasnosti konkrétne s právami žien a detí. Pod expertnou supervíziou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme vytvorili osvetovú audiovizuálnu prednášku, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia o násilí na ženách a domácom násilí pod názvom „Pretože Hovorím Nie“, ktorá voľne nadväzuje na rovnomennú kampaň.

 

 


Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín