Čo je to online podujatie?

Počas pandémie sme využili všetky naše dostupné možnosti a pripravili pre vás dve onlne produkcie. Prvou z nich je online verzia obľúbenej prednášky Petra Konečného - Svet médií. Ide o starostlivo vybrané sekvencie, ktoré už od roku 2014 ponúkame naživo. Nasledujúcou online novinkou je novovzniknutý seminár kritického myslenia s názvom ARGUMENTUJ!, ktorý študentky a študentov prevedie základnými krokmi osvojenia si kritického myslenia a zlepší ich schopnosť argumentácie.  

 

Svet médií ONLINE

Obľúbená prednáška tentokrát v online verzii.

Argumentuj

Novovzniknutý online seminár zameraný na argumentačné schopnosti a kritické myslenie.

 

Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín