Harvart škola zážitkov pre Stredné školy

Žijeme vo svete médií. Film, reklama, či videoklipy nás sprevádzajú na každom kroku. No nestačí len konzumovať. Ak nechceme ostať len pasívnymi príjemcami musíme sa naučiť audiovizuálnemu dielu rozumieť, poznať jeho jazyk, históriu a súvislosti. Svet audiovizuálnych obsahov je nesmierne bohatý, jeho lepšie pochopenie nám otvára úplne nový spôsob jeho vnímania a výberu. Filmové umenie je vďaka svojej vizuálnosti a jazykovej bezbariérovosti prístupné všetkým ľuďom na svete. Ale aby divák naozaj chápal jeho hodnoty a spoločenský presah, je dôležitá základná znalosť dejín kinematografie a dôsledné triedenie konzumovaného mediálneho obsahu, ktorý na náš útočí z každej strany. Je len málo vecí tak fascinujúcich ako práve film. Skúste sa o tom s našou pomocou presvedčiť pomocou prednášky Svet médií, ktorá sa stala najobľúbenejšou prednáškou pre viac ako 20 tisíc žiakov po celom Slovensku. 

Nájsť v živote šťastie a správne hodnoty je cieľom každého z nás. Prinášame Vám motivačný zážitok v podobe koncertu, v ktorom sa zbytočne nemoralizuje a nehovoria vymyslené príbehy. Juraj Hnilica, finalista súťaže Česko-Slovensko má talent sa pomocou textov piesní a úprimných slov snaží dotknúť mladých ľudí a odovzdať im odkaz zameraný na témy environmentálnej problematiky, rasizmu, drog, ale aj medziľudských vzťahov a lásky. Hlavným odkazom je to, že je nesmierne dôležité mať sen, za ktorým v živote ideme. Mladých ľudí chceme takto inšpirovať a ukázať im, že cesta k šťastiu a úspechu je len v ich vlastných rukách.

Tešíme sa na Vás!

Svet médií 1

Filmy, ktoré zmenili svet, Nezaujímavejšie reklamy, Najlepšie svetové videoklipy

Svet médií 2

Svetový film (1940-1969), Reklamy s edukatívnym presahom, Filmové chyby

Svet médií 3

Svetový film - 1969-1999, Technologický pokrok, Filmové klišé, Americký film

Svet médií 4

Súčasný svetový film, Fenomén seriálov a počítačových hier, Vtip v reklamách

Svet médií 5

Súčasný svetový film, Fenomén seriálov a počítačových hier, Vtip v reklamách

Aká si krásna 

Piesne plné emócií a silných odkazov doplnené o motivačné slovo

Pretože hovorím NIE

Kampaň zameraná na prevenciu sexuálneho násilia a násilia na ženách

Svet médií ONLINE

Obľúbená prednáška tentokrát v online verzii.

Argumentuj

Novovzniknutý online seminár zameraný na argumentačné schopnosti a kritické myslenie.
 

 

Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín