Argumentuj!
Seminár kritického myslenia

Kritické myslenie dnes patrí k najviac skloňovaným zručnostiam, ktoré sú dôležité pre 21. storočie. Jeho význam pre nastupujúcu generáciu rastie ako na trhu práce (podľa Svetového fóra patrí kritické myslenie k najdôležitejším kvalitám zamestnancov v najchádzajúcich desaťročiach), tak aj pre schopnosť orientovať sa vo svete presýtenom informáciami. Interaktívny seminár kritického myslenia a argumentácie zoznámi študentov s tým, čo znamená myslieť kriticky, naučí ich niekoľko jednoduchých metód ako sa zdokonaľovať v premýšľaní, odhaľovaní manipulácie a logických chýb. Seminár sa ďalej bude venovať základom argumentácie a vysvetľovania tak, aby dokázali nie len zdokonaľovať svoje kritické myslenie, ale vedeli komunikovať a odovzdávať svoje myšlienky aj svojmu okoliu.
Seminár a v ňom použité metódy vychádzajú z metodiky a dvadsaťročnej praxe Slovenskej debatnej asociácie.

O čom je tento seminár:

Najväčšou prioritou projektu je zvýšenie povedomia o téme kritického myslenia a argumentačných schopnostiach. Projekt Argumentuj! si dáva za cieľ pomôcť ohrozenej skupine mladých ľudí a poskytnúť im návod na triedenie informácií, odhaľovanie hoaxov a poloprávd, ako aj spôsoby, ako tieto informácie ďalej formulovať do názorov.

Seminár a v ňom použité metódy vychádzajú z metodiky a dvadsaťročnej praxe Slovenskej debatnej asociácie. Po takmer 7 rokoch prezenčnej práce a vyše 90 tisíc návštevníkov našich prednášok v oblasti vzdelávania v téme mediálnej gramotnosti a kritického myslenia sme sa v tomto roku rozhodli pripraviť online prednášku zameranú na zvýšenie úrovne kritického myslenia a argumentačných schopností u mladých ľudí.

Cieľovou skupinou prednášky sú osoby vo veku od 12-19 rokov, teda skupina, ktorá v tomto veku objavuje a spracúva veľké množstvo informácii, no zároveň nemá dostatočne vyvinutý cit a nástroje na ich triedenie a vytváranie názorov. Zraniteľnosť a nevedomá neschopnosť vyplývajúca z vyššie uvedených faktov môže viesť k nesprávnemu spracovaniu prijatých informácii, ktoré často súvisí aj s ich pretlakom, a vyústiť do vytvorenia názorov na základe neoverených, často zavádzajúcich a nepravdivých informácii. Dĺžka novovzniknutého semináru je približne 45 minút. Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie sme sa rozodli projekt prezentovať v tomto čase len touto formou, ktorá sa za ostatné mesiace osvedčila aj pri našich iných aktivitách. Seminár si dáva za cieľ vyplniť dlhotrvajúcu medzeru v tejto podstatnej oblasti, ktorú začal vzdelávací systém v dnešnej dobe považovať za jednu z priorít a táto téma často rezonuje v médiách, ako aj v spoločnosti. Nie je výnimkou, že lákavému, jednoduchému klamstvu hoaxov a dezinformácii prepadnej aj vela samotných pedagógov, ktorých (ne)kompetencie sa časom prenášajú aj na žiakov. Cieľom prednášky je teda jednoznacnné zvýšenie povedomia o samotnom kritickom myslení,́ ako aj základné kroky ako si ho osvojit.

 

Projekt pol podporený dotačnou schémou mesta Žilina v oblasti vzdelávania pre rok 2021

 

Video ukážka

čoskoro

Zážitky pre vás vybavuje:

 

Ing. Ema Domonji
 0948 434 454
info@harvart.sk

Chcete sa niečo opýtať?

 

Ponukový list

 

Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín