Svet médií 1
Audiovizuálna prednáška pre žiakov základných škôl

Audiovizuálna kultúra je bežnou súčasťou života dospelých, ale hlavne výraznou a formujúcou súčasťou dospievania detí a tínedžerov.

Nie je na mieste aby sme na pretlak pohyblivých obrazov a najmä na americkú filmovú kultúru len nadávali. Bolo by to veľmi zjednodušujúce.

Oveľa dôležitejšie je dospievajúcim ľuďom vysvetliť jej pravidlá a hlavne predstaviť to, čo spĺňa tie najvyššie kvalitatívne a umelecké kritéria.

Škola zážitkov Harvart prichádza k žiakom základných škôl s dynamickou audiovizuálnou prednáškou, kde sa na množstve ukážok dozvedia ako vznikol film, ktoré tituly sú tie najdôležitejšie na svete a prečo sa treba učiť dobrým dielam porozumieť. Rovnako sa im otvorí aj svet veľmi prepojený na ten kinematografický – svet inteligentnej reklamy, ktorú v našich televíziách nemajú mladí ľudia šancu vidieť.

Žiaci dostanú možnosť nadobudnúť mediálnu gramotnosť, ktorá je jednou z hlavných častí mediálnej výchovy, ktorá je v dnešnej dobe kľúčová.

Sprievodcom svetovou audiovizuálnou kultúrou obsahujúcich to najdôležitejšie, sa na 60 minút stane filmový kritik Peter Konečný, ktorý počas svojej prednáškovej kariéry vystúpil už pred viac ako 50 tisíc divákmi.

 

POČAS 60 MINÚT BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ VIDIEŤ:

Filmy, ktoré zmenili svet

Ako to všetko začalo? Predstavíme si prvé filmy, ktoré znamenali pre svet viac, ako si ich autori v dobe vzniku možno mysleli. V prvom bloku sa pozrieme a okomentujeme tie najdôležitejšie filmy dejín kinematografie a predstavíme si režisérov, ktorí zmenili audiovizuálny svet.

Žiaci sa dozvedia, že moderné filmy, ktoré teraz sledujú, majú svoju inšpiráciu často ešte v dobe o ktorej ešte veľa nevedia.

Prekvapivých niekoľko desiatok minút zmení mladým ľuďom úplne pohľad na to, čomu hovoria filmová zábava.

Najzaujímavejšie svetové reklamy

Čo všetko je reklama? Je to len bezobsažný gýč, ako sa o nej niekedy rozpráva? Nemyslíme si. Žiaci uvidia tie najlepšie svetové reklamy, ocenené na festivale v Cannes. Pochopia princípy virálnych videí, ktoré často zdieľajú na facebooku a získajú motiváciu uvažovať kreatívne.

Zároveň si predstavíme reklamy s edukatívnym presahom, ktoré spĺňajú preventívnu a edukačnú funkciu.

Našim cieľom je zlepšiť kritické uvažovanie u mladých ľudí konzumujúcich veľké množstvo krátkych audiovizuálnych útvarov.

Referencie

Video ukážka

Zážitky pre vás vybavuje:

 

Ing. Ema Domonji
 0948 434 454
info@harvart.sk

Chcete sa niečo opýtať?

 

Ponukový list


Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín