Svet médií 2 
Audiovizuálna prednáška pre žiakov stredných škôl

Po úspešnej prvej prednáške prichádzame s voľným pokračovaním, v ktorom sa opäť prenesieme do sveta kinematografie, tvoriacej významnú formu trávenia voľného času súčasnej populácie. Nazrieme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom sa už začal uplatňovať zvuk, zistíme, že reklamná tvorba sa zameriava aj na boj proti drogám, násiliu a alkoholu a keďže mladých ľudí vždy zaujímala hudba a videoklipy, predstavíme si nápaditý a kreatívny svet prepojenia hudby a vizuálneho obsahu.

V spleti zaujímavých a laikom bežne nedostupných informácií sa divákom v 90 minútovej prednáške pomôže zorientovať fundovaný odborník, najznámejší filmový kritik Peter Konečný. Hoci sa jedná o Svet médií 2, bez problémov sa jej môžu zúčastniť aj diváci, ktorí nevideli prvú časť.

Vzdelávací cyklus Svet médií pomáha študentom nadobudnúť znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti.

V DRUHEJ ČASTI VÁM PREDSTAVÍME:

Svetový film (1940-1969)

V dejinách kinematografie sa po príchode prvých zvukových filmov objavilo hneď niekoľko filmových trendov a postupov, ako rozprávať príbehy. Nebola to len nová vlna, magický realizmus či neorealizmus, ale aj temný film Noir, svet muzikálov, 3D experimentov a veľkolepých epických diel. V prvom bloku prednášky si predstavíme najdôležitejšie filmové diela zlatej éry kinematografie. Obdobia, kedy podľa mnohých vedcov a historikov vznikali tie najvýznamnejšie tituly presahujúce svojim jazykom a inovatívnosťou žánrové mantinely.

Reklamy s edukatívnym presahom boja proti drogám, alkoholu a násiliu

O reklamách sa hovorí, že sú zbytočné a obrazom prázdnoty modernej doby. To však neplatí pre všetky. V tomto bloku si predstavíme svetovo úspešné spoty a kampane zamerané na edukáciu v oblasti bezpečnosti pri šoférovaní, boja proti alkoholu či drogám. Okrem spoločenského presahu spĺňajú vysokú kreatívnu úroveň. Reklamy, ktoré si síce študenti nevymieňajú na internete, ale o to viac by ich mali poznať.

Filmové chyby

Čo všetko sa môže stať počas nakrúcania? V tejto časti si ukážeme najčastejšie chyby, s ktorými sa divák stretáva, hoci si to niekedy ani neuvedomuje. Chyby závažné i zábavné, ktoré ak raz zachytíte, nikdy sa na daný film, či seriál nebudete pozerať rovnako.

Svet médií je dynamická audiovizuálna prezentácia mimoriadnych a časom overených diel, ktoré mladých ľudí dokážu nielen umelecky formovať, ale ponúkajú im niečo ešte dôležitejšie. Sú strojom na emócie a empatiu. A tých nie je nikdy dosť...

Referencie

Video ukážka

Zážitky pre vás vybavuje:

 

Ing. Ema Domonji
 0948 434 454
info@harvart.sk

Chcete sa niečo opýtať?

 

Ponukový list


Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín