Svet médií 2
Pokračovanie prednášky z oblasti mediálneho vzdelávania pre žiakov základných škôl

Po úspešnej prednáške Svet médií prichádzame s pokračovaním, v ktorom sa opäť prenesieme do sveta kinematografie. Práve tá tvorí významnú formu trávenia voľného času mladej populácie, u ktorej sa snažíme prebudiť kritické myslenie a zvýšiť mediálnu gramotnosť. Nazrieme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom sa už začal uplatňovať zvuk, a predstavíme si zábavné i vážne filmové chyby, ktoré sa môžu objaviť počas nakrúcania filmových scén.

V spleti zaujímavých a bežne nedostupných informácií sa divákom v 60 minútovej prednáške pomôže zorientovať fundovaný odborník, náš najznámejší filmový kritik Peter Konečný.
Hoci sa jedná o Svet médií 2, bez problémov sa jej môžu zúčastniť aj diváci, ktorí nevideli prvú časť.

V druhom bloku prednáškového cyklu si predstavíme tieto témy:

Svetový film - 1940-1969

V dejinách kinematografie sa po príchode prvých zvukových filmov objavilo hneď niekoľko filmových trendov a postupov, ako rozprávať príbehy. Nebola to len nová vlna, magický realizmus či neorealizmus, ale aj temný film noir, svet muzikálov, 3D experimentov a veľkolepých epických diel. V prvom bloku prednášky si predstavíme najdôležitejšie filmové diela zlatej éry kinematografie. Obdobia, kedy podľa mnohých vedcov a historikov vznikali tie najvýznamnejšie tituly presahujúce svojim jazykom a inovatívnosťou žánrové mantinely.

Filmové chyby, alebo keď sa režiséri pomýlia

Aj vy sa občas potešíte, keď si vo filmoch všimnete nejakú tú chybičku, ktorú si iní nevšimnú? Napríklad keď má herec zrazu oblečené niečo odlišné ako pred pár sekundami, alebo keď sú vo filme odohrávajúcom sa v 15. storočí elektrické stĺpy, či keď sa pred kamerou zabudne zvukár s padajúcim mikrofónom? Vtipnou formou si predstavíme rôzne typy filmových chýb pri ktorých sa ale mladí diváci zároveň niečo naučia o tom, ako sa filmy vlastne nakrúcajú.

Referencie

Video ukážka

Zážitky pre vás vybavuje:

 

Ing. Ema Domonji
 0948 434 454
info@harvart.sk

Chcete sa niečo opýtať?

 

 Ponukový list


Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín