Svet médií ONLINE

Čo je to online podujatie?

Počas pandémie sme využili všetky naše dostupné možnosti a pripravili pre vás prvú časť online produkcií. Nejde len o obyčajný záznam z predstavenia, ale starostlivo vybrané sekvencie, ktoré už od roku 2014 ponúkame naživo. Vytvorili sme celkom novú verziu prednášky Svet médií, ktorá sa už roky teší obľube pedagógov aj žiakov.  

Online prednášku sme navhrli navrhli aby zabrala jednu vyučovaciu hodinu. Je však len na Vás, či ju budete pozerať spoločne v triede, alebo v prípade dištančného vzdelávania si ju žiaci pozrú doma. Viac o možnostiach ako prednášku sledovať sa dozviete v spodnej časti tejto stránky. 

Naštartujte kritické myslenie formou krátkych audiovizuálnych spotov
O reklamách sa hovorí, že sú zbytočné a obrazom prázdnoty modernej doby. To však neplatí pre všetky. V špeciálnom online Svete médií si predstavíme svetovo úspešné spoty a kampane zamerané na edukáciu v rôznych oblastiach. Okrem spoločenského presahu spĺňajú vysokú kreatívnu úroveň. Mladí ľudia už reklamu vnímajú úplne inak, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Technológie ponúkajú nové možnosti a klasické televízie sú na ústupe. Aká bude budúcnosť krátkych audiovizuálnych diel s ambíciou moderného  zdelávania? Kam až reklama môže zájsť, aby oslovila publikum, ktoré je čoraz viac imúnne? Krátke spoty sú mimoriadne inšpiratívne a umožňujú doslova naštartovať kritické uvažovanie mladých ľudí, rozvíjajú empatiu a ľudskosť. V online Svete médií sme si dali za cieľ upozorniť na spoločenské problémy a to cez krátke reklamné filmy, ktorých cieľom je za krátky čas zmapovať a poukázať na dôležité témy dnešných dní. Tak sa pohodlne usaďte a vychutnajte si to najlepšie z oblasti kreatívnych reklám u seba doma.

ONLINE verzia prednášky umožňuje aj v tejto neistej dobe nestratiť prehľad o reklamných trendoch, ktoré pomôžu zapáliť iskru myslenia.  Pedagógovia sa môžu sami rozhodnúť, či si prednášku so študentkami a študentami pozrú v triede spoločne, alebo individuálne doma.

 

Základné informácie o online aplikácii, alebo ako na to:

Po zvážení počtu žiakov si u nás objednáte počet prístupov. Ak chcete prednášku objednať pre celú školu, zašlete nám celkový počet žiakov. Po úhrade dostanete od nás prístupové kódy: jeden pre vyučujúceho jeden pre žiakov.

Vaše prístupy sú platné počas celého školského roka. Určíte si deň/dni, kedy chcete s aplikáciou pracovať. Ako pedagóg si máte možnosť vopred prezrieť obsah a pripraviť sa na prácu so žiakmi.  Rozhodnete sa, či chcete pracovať spoločne na hodine, alebo samostatne v rámci online výučby. Link a žiacky kód môžete podľa potreby preposlať žiakom mailom. Každý žiak sa prihlasuje samostatne pod svojím menom a triedou, aby ste mali prehľad o ich aktivite.

 A teraz sa už môžete spoločne zabávať a učiť :)

Referencie

Video ukážka

Zážitky pre vás vybavuje:

 

Ing. Ema Domonji
 0948 434 454
info@harvart.sk

Chcete sa niečo opýtať?

 

Ponukový list

 

Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín